Hemmet.

Ett hem för oss alla oavsett religion, ras och social status som också kallas för andevärlden. Jag väljer att kalla det för mitt hem, då det är där jag existerar men är för närvarande på resande fot i livet som Daniel.

Det fysiska livet är en illusion som har en början och ett slut med en rad utmaningar där emellan. I hemmet är allt evigt och vi har inga begränsningar som de rena energier vi är. Vi lever i den universella kärleken till allt och alla samtidigt som vi växer på egen hand. Att det är svårt för oss att ta till sig under våra liv på jorden är beklagligt och samtidigt väldigt sorgligt. Vi lägger ner mycket möda och energi under hela livet på rädslan inom oss som vi försöker styra. En rädsla som dränerar vår livslust och glädje samtidigt som den begränsar vår tanke samt handling eller bristen på handling för vissa av oss. En rädsla som på grund av bristen av kunskap allt som oftast övergår till ett hat för många. Tänk er om alla de som är rädda och hatar en dag skulle lägga all sin energi till att älska sin nästa och sig själva. Vilken underbar värld vi alla skulle vakna i.

Vad är det värsta som kan hända dig i livet, är en fråga jag ofta ställer mina medmänniskor. Efter en stunds fundering så är svaret alltid en oro för vad som händer när vi dör. Vi kommer hem! Är det så farligt att komma hem till en plats där du är älskad och saknad. Hemmet är den plats du bäst känner till men vet minst om när du är i livet.

Du lämnar livet såsom du anlände till det men något mer visare som den själ du är. Din resa är självklart övervakad av hemmets energier. Väl framme i ankomsthallen står alla de närmaste och väntar på dig efter din långa frånvaro. Vissa av dem har du inte levt ihop med under det här livet men alla är bekanta för dig. Känslan inom dig går inte att beskriva i ord då även orden är begränsade som uttrycksmedel för oss i livet. Det är först nu som du är fri. En frihet som du har längtat efter under hela din fysiska vistelse på jorden och som nu är din verklighet. En frihet som din själ endast upplevt under kortare stunder i livet, då din kropp sov djupt. Du är nu redo för dina återblickar från det senaste livet och kan nu samtidigt se alla sambanden.

Alla genomförda liv hänger ihop för oss alla samtidigt. I hemmet är det endast du som dömer och bedömer dig själv. Du kan när som helst med din tankes kraft förflytta din energi till de som fortfarande är i livet och som älskar dig. Du är inte borta från dem utan du är alltid med dem. Du lever och utvecklas i hemmets skola samtidigt som du upplever allt runt omkring dig. Varför är du då så rädd för att komma hem? Ett hem som växer ihop med oss tills vi en dag blir en del av hemmet.

Frid