Att Vara Medial....

Är något som vi själar själva väljer i samband med valet av vårt kommande livstema och dess planerade utkomst. Så visst är det många som känner sig kallade men få är valda eller borde jag säga ”har valt den mediala vägen”.  Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala väldigt krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

Nå, hur är man när man är Medial?

I mitt sätt att se på det så är man begåvad med alla tre kommunikationsredskapen på en och samma gång. Det vill säga att man besitter alla tre redskapen vid kontakt med andevärlden eller sin rektor/vägledare. Dessa redskap är för närvarande desamma för oss alla som just nu arbetar med hemmet som jag kallar andevärlden för. Vår Rektor i hemmet eller som de flesta av er skulle säga ”vägledare”, har självklart förmågan för en säker kommunikation med sina elever på den fysiska platsen och i vårt fall är det på jorden.

Vilka är då de tre kommunikationsredskapen vi medium använder?

Det första är Känseln:

Att kunna känna in en känsla i sin kropp och utifrån denna känsla beskriva innebörden samt att släppa den för att sedan åter kunna ta in ny information. Att helt enkelt kommunicera via sin känsel samtidigt som man lyssnar till sin intuition. I hemmet är det just det som vi själar först får lära oss. Att kommunicera med våra fysiskt bundna vänner på olika platser i universum och det i ett vaket tillstånd för de fysiska individerna som då mottar informationen. Vi själar i hemmet kan redan kommunicera med de fysiska individerna då dessa ligger i ett vilande tillstånd. Själarna i hemmet har ingen fysisk kropp att bära på vilket underlättar kommunikationen väsentligt.

Det andra är Bildspråket:

Att kunna ta emot bilder som man sedan kan tyda och förstå dess innehåll. Att bara vara i informationsflödet och lita till sin intuition och samtidigt kunna förmedla budskapet till omgivningen. Med tiden som den fysiska individen utvecklas så utvecklas även förmågan till kommunikation. Tids nog så kan du se bilder och samtidigt kunna pausa dem för att vrida och vända samt förstora eller fokusera på speciella delar av bilden. Du kommer att kunna ställa frågan till hemmet när en bild dyker upp för att koppla en känsla till just denna bild. En fungerande kommunikation mellan två av de tre redskapen som vi på jorden har i vår kontakt med hemmet.

Det tredje redskapet är Hörseln:

Att kunna höra en röst som antingen kommer från insidan av dig eller som du hör utifrån och in .Vissa mediala personer har båda varianterna som de inte kan påverka utan bara förlita sig till. Det finns individer som också får rösten i form av en tanke som dyker upp för att sedan bara upplösas. Många mediala personer har svårt att skilja på hörseln inom sig, är det min egen röst jag hör eller är det hemmets kommunikation jag uppfattar. Det finns självklart övningar för att kunna särskilja dem åt. Hörseln uppfattas alltid som det svåraste redskapet i medialiteten.Det är när individen har de tre redskapen inom sig men som inte är intrimmade med varandra som det verkligt svåra arbetet påbörjas. Själva intrimningen är en lång och krävande process. Att jonglera med ett redskap är väl ingen konst men att jonglera med tre samtidigt börjar likna en konst i sig självt.

Det är här som mediumets erfarenhet i livet kommer väl till pass och är en stor fördel i den kommande utvecklingen till ett fulländat medialt redskap. Glöm aldrig att vi alla bara är ett redskap och inget annat oavsett vad ni hör från andra i er omgivning. Det är därför av största vikt att alla medium agerar utifrån hemmets information till mottagaren och inte från sitt eget ego.

 

I min värld är en Medial person den som har alla tre redskapen inom sig och kan använda dem på ett professionellt sätt. Att också sätta sitt ego åt sidan och vara det redskap som hemmet önskar. Ett redskap rent för stunden och fullt mottagligt för informationen utan att lägga till eller dra ifrån till mottagaren. Låter svårt men är dock fullt möjligt om bara viljan finns inom dig.

Hör ofta att vissa människor är mediala men inte andliga och jag håller faktiskt med i detta påstående. Låt mig förklara skillnaden för er.

En andlig person försöker leva med sin gåva och det på ett ödmjukt sätt både till sig själv samt sin omgivning. Man brukar säga att man lever som man lär i den mån det går i livet. En medial person är en som inte alltid lever som den lär och styrs allt som oftast av sitt ego först. Att båda personerna har kontakt med hemmet råder det inget som helst tvivel om men de agerar utåt sätt helt olika i livet. En medial persons mål i livet är att med hemmets hjälp bli andlig i sitt liv. Den andliga personens mål är att vara det rena redskapet för hemmets budskap.

 

Är då den mediala personen sämre i sin kontakt med hemmet än den som är andlig?

Behöver inte vara så men med tiden så förväntar sig hemmet att den mediala personen utvecklas och blir andlig i sitt redskap. Men som med allt på jorden så finns det även här undantag och hemmet stänger då av kontakten för personen i fråga tills en förändring har skett. Att personen då får börja om i sin kontakt med hemmet är priset man får betala för sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen styr alltid den andliga och aldrig tvärtom och det gäller oss alla.

 

Vill du så kan du, kan du så vill du också.

Frid

Med tillstånd av Ortho Gravyr AB