Energier.

Vi kommer som en energi till livet och lämnar livet som en energi. Vi lever på och av energi och allt i den fiktiva världen (livet på jorden) består av energier i en eller annan form. Vissa av oss är mer känsliga för vår omgivning och kan således påtala energiförändringarna som existerar i den närmaste omgivningen. Dessa individer kan tyvärr vid sådana tillfällen dräneras på sin egen energi utan att förstå anledningen. Är man bara uppmärksam och lyssnar till sin intuition så förstår man hur och varför det sker. Man vet också hur den här energidräneringen kan förhindras i framtiden. Att det sedan går en massa individer med en ständigt låg energinivå i sina kroppar är inte optimalt för deras utveckling, hälsa samt omgivning.

Det finns individer som är mycket duktiga på att läsa och tolka energier i sin omgivning. All energi är uppbyggd med samma strukturella innehåll men med skiftande massa och kan därför härledas till sitt ursprung. Att läsa energier kommer inom en snar framtid att vara en del av vår medicinska och kriminaltekniska vardag. Energin kan aldrig förstöras bara omvandlas från sitt ursprung till dess nya uppkomst. Andevärlden använder sig av energiavtryck för att känna igen varandra i hemmet. I detta energiavtryck kan man läsa av personens hela historik samt vibrationsnivå (kunskap).

En dag kommer vi också att i den fysiska världen kunna läsa av varandra utan att behöva läsa i individens personakt. Självklart kommer vi som individer att fortfarande besitta vår integritet om vi så önskar. Glöm aldrig att all information som hämtas ur energin alltid hämtas ur hemmets arkiv. Det gäller såväl levande som fast materia oavsett vem det är som läser energin. Vissa universella lager gäller även oss i det fysiska livet. Allt gott kan alltid missbrukas av oss och därför ska missbruk av dess funktionalitet alltid förhindras. Kärlek är energi och alla vet hur kärleken kan missbrukas mellan individer i olika konstellationer nu som då.

Att vår energikänslighet har ökat för oss som ras i universum är det inte många som vet men alla har det inom sig. För var dag som går så förändras våra energier och målet är alltid detsamma för oss alla. Att växa och förändra sig själv och sin omgivning med och av KÄRLEK. Det är den renaste energin som både fattig såväl som rik eller gammal och ung alltid bär på inom sig.

Att älska är att alltid ge av sig själv, för att man älskar så.

Frid