Rekommendationer.

Mina rekommendationer utgår från min egen erfarenhet i livet men också av andevärldens enorma utbud på vår planet. Jag var i början av mitt sökande väldigt avigt inställd till allt nytt även om min nyfikenhet ständigt bankade i bakhuvudet och ville upptäcka, uppleva och upplysas. Så därför väljer jag nu att ge dig olika förslag på vägar som du kan gå för att nå din egen upplevelse och växande i livet. Det kanske inte sker på en gång eller bara med just den här sidan men den kan leda dig till nya öppningar och insikter som med tiden vidgar ditt seende i livet. Inget i livet är en slump utan är beroende av din själs önskemål och din kropps vilja att följa dem.