Healing.

För mig är healing inte bara att fylla individen med energi utan också att se varför bristen uppkommer. Vi på jorden har olika namn för samma healingenergi som ALLTID kommer ifrån källan. Att det sedan kan uppfattas olika av individen i fråga är alltid avhängt av den som ger och självklart också av individens mottaglighet för stunden.

Jag är alltid ett redskap då jag utför healing och inget annat. Så visst är energin från källan som går via min healingguide Zora alltid beroende av min fysiska kapacitet för stunden. Utvecklas jag som individ i livet, så utvecklas också min kapacitet som både healer och medium. Detta gäller också klienten som bär ansvaret för sitt eget tillfrisknande med eller utan healing i livet. 

Med tillstånd av Ortho Gravyr AB