Regressionen är för att minnas.


En dag så ville jag bara inte vara i närheten av hundar. Jag som alltid har tyckt om hundar både som barn och vuxen. Tills just den dagen då allt bara förändrades för mig.
Olustkänslan inom mig går inte att beskriva i ord och nuförtiden tar jag stora omvägar så fort jag ser en hund komma gående emot mig på gatan.
Personen i fråga var en kvinna i sina bästa år som undrade varför det hände henne som en blixt från en klarblå himmel.

 

Sinnet och den eteriska kroppen bildar din själ och du är den du är och inte den du nu ser dig som. För att du ska kunna förverkliga din livsplan i det fysiska livet så har du en kropp med alla dess funktioner. Det är din nuvarande kropp som bor i din själ vilken alltid har funnits och som har lagrat alla dina tidigare liv, vilka ligger till grund för ditt nuvarande liv.

För att inte påverka oss i det nuvarande livet så är sinnet helt stängt och läcker inte ut någon information till dig. Att sinnet lagrar information från ditt nuvarande liv kan du helt vara säker på. Sinnet har också ständigt kontakt med dig via din intuition i vaket tillstånd och som varnar dig för att inte upprepa gamla misstag från tidigare liv nu. I kvinnans fall så har hund fobin skapat ett problem i det här livet vilket på sikt kan styra henne negativt.

Via en regression kan man gå in i just det livet där det här hundproblemet skapades och titta närmare på själva händelsen. Man får uppleva själva händelsen med hjälp av regressionsledaren och kan därefter lättare förstå och bearbeta sin nuvarande känsla.
Blockering släpper taget om dig och du kan leva vidare med dina kunskaper inom dig men med ett lugn inombords. En regression är en resa i din själs sinne och du kan också uppleva vissa sekvenser ur sinnet när du mediterar även om dessa inte alltid går så djupt.
I en meditation är det andevärlden som är din regressionsledare och släpper igenom just bara det du behöver för stunden. Vissa av er som har lärt sig att meditera och kan gå djupt ner inom sig kommer också att kunna hämta informationen från två håll.

Nämligen från andevärlden via sin kropp och från sinnet till kroppen.
En regression löser inte alla dina problem i livet men ger dig alltid förklaringarna till dem.
Regressionen är till för att upplysa och inte styra dig i livet
.